Domov svaté Anežky

Domov svaté Anežky ve Velkém Újezdě

 

Domov svaté Anežky - Velký Újezd

Domov pro seniory ve Velkém Újezdě

 

Domov svaté Anežky - domov pro seniory

Domov se zvláštním režimem ve Velkém Újezdě

 

Domov sv. Anežky

- Domov pro seniory

Kapacita: 86 lůžek.

Poslání Domova

 • Domov je určen pro osoby, které pro sníženou soběstačnost potřebují pomoc nebo podporu jiné fyzické osoby při svých základních potřebách
 • Domov se snaží o individuální přístup k uživatelům i s využitím tradičních křesťanských hodnot
 • Domov se snaží pro své uživatele zajistit bezpečné a klidné prostředí

Cíle služby

 • Poskytnout přiměřenou podporu a pomoc podle potřeb uživatele s využitím vlastních možností
 • Podporovat kontakt s rodinou, přáteli a okolním světem
 • Respektovat důstojnost, vlastní vůli a práva uživatele
 • Být na blízku lidem, kteří trpí, mírnit jejich bolest
 • Péče o duchovní potřeby uživatelů

Cílová skupina

 • Službu poskytujeme osobám starším 65 let, kteří z důvodu snížení soběstačnosti potřebují podporu a pomoc jiné osoby při svých základních potřebách

Službu neposkytujeme:

 • Osobám, které svým chováním narušují kolektivní soužití
 • Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování služby přizpůsobené jejich specifickým potřebám z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách
 • Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování ústavní péče ve zdravotnickém zařízení, nebo které trpí závažnou akutní infekční nemocí
 • Od 1.8.2014 nepřijímáme osoby trpící úplnou hluchotou a slepotou, které vyžadují speciální formu komunikace

Zásady poskytované služby

 • Přistupovat ke každému s trpělivostí, vstřícností, pochopením a laskavostí
 • Plnit svěřené úkoly zodpovědně
 • Vzájemná spolupráce v týmu
 • Zásada diskrétnosti a rovnocennosti
 • Úcta ke křesťanským hodnotám

Odkazy kongregace

 Domov svaté Anežky ve Velkém Újezdě