Domov svaté Anežky

Domov svaté Anežky ve Velkém Újezdě

 

Domov svaté Anežky - Velký Újezd

Domov pro seniory ve Velkém Újezdě

 

Domov svaté Anežky - domov pro seniory

Domov se zvláštním režimem ve Velkém Újezdě

 

Návštěvy

Všechny návštěvy u našich obyvatel jsou samozřejmě vítány. Obvyklá návštěvní doba je každý den od 8.30 hod. do 19.00 hod., u imobilních klientů je do 17.00 hod. Po dohodě s personálem je však možné návštěvy uskutečnit i mimo tuto dobu.

Ve večerních hodinách, v době podávání jídla, zvýšené nemocnosti či z jiných provozních důvodů pak prosíme návštěvy o respektování pokynů personálu.

V případě výskytu epidemií nebo závažných infekčních chorob mohou být návštěvy omezeny nebo zakázány.

Další podrobnosti pobytu řeší domácí řád, který je na každém oddělení Domova k dispozici.