Domov svaté Anežky

Domov svaté Anežky ve Velkém Újezdě

 

Domov svaté Anežky - Velký Újezd

Domov pro seniory ve Velkém Újezdě

 

Domov svaté Anežky - domov pro seniory

Domov se zvláštním režimem ve Velkém Újezdě

 

Služby poskytované uživatelům

 • Ubytování – je zajištěno na 1-lůžkových, 2-lůžkových a více-lůžkových pokojích,
  včetně úklidu, praní prádla a drobných oprav ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení
 • Stravování – celodenní strava odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Aktivizační činnosti (čtení na pokračování, společné cvičení, výroba výzdoby domova, poslech písniček, filmy na přání, společné zpívání)
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (hájit zájmy uživatele před zájmy návštěv, pomoc při vyřizování vdovského nebo vdoveckého důchodu, podávání žádosti o sociální dávky, nákupy, ...)
 • Ošetřovatelská péče – prováděna nepřetržitě zdravotnickým personálem na základě ordinace lékaře
 • Duchovní služby – možnost účastnit se bohoslužeb v kapli domova (římskokatolické), poslech bohoslužeb na pokoji, zajištění duchovního na pokoji uživatelů, zajištění duchovního v případě jiné víry než římskokatolické
 • Zprostředkování dalších služeb – kadeřnice, pedikérka, odvoz k lékaři
 • Sociálně terapeutické činnosti – trénování paměti, práce se vzpomínkami