Domov svaté Anežky

Domov svaté Anežky ve Velkém Újezdě

 

Domov svaté Anežky - Velký Újezd

Domov pro seniory ve Velkém Újezdě

 

Domov svaté Anežky - domov pro seniory

Domov se zvláštním režimem ve Velkém Újezdě

 

Zásady ochrany osobních údajů
v Domově sv. Anežky

 • Proč moje údaje zpracováváte?

  Údaje zpracováváme za účelem plnění smluvních podmínek, zákonných povinností, za účelem oprávněného zájmu správce, případně s Vaším výslovným souhlasem. více...

  V Domově sv. Anežky dochází ke zpracovávání osobních údajů zájemců o službu, klientů, zákonných zástupců, kontaktních osob, zaměstnanců (případně rodinných příslušníků), dárců, studentů, brigádníků a třetích stran. Údaje používáme za účelem evidence žádostí zájemců a za účelem plnění smluv. Poskytnutí osobních údajů je smluvním požadavkem. Zpracování osobních údajů, které nevychází ze smluvních a zákonných povinností a nejsou oprávněným zájmem správce, je možné pouze na základě výslovného souhlasu.

 • Jak moje údaje shromažďujete?

  Když nám je přímo aktivně poskytnete. více...

  Údaje, které shromažďujeme, nám poskytnete sami zasláním žádosti nebo podpisem smlouvy. Údaje shromažďujeme v listinné a elektronické podobě.

 • Jaké údaje, pomocí kterých by bylo
  možné mě identifikovat, shromažďujete?

  Můžeme shromažďovat údaje o Vašem jméně, rodném čísle, adrese, telefonním čísle, e-mailu,.. více...

  Shromažďujeme Vaše osobní údaje, pomocí kterých Vás můžeme identifikovat. Osobní údaje můžeme shromažďovat, pouze když nám je poskytnete. Shromažďujeme je, když evidujeme Vaši žádost o poskytnutí služby, službu Vám již poskytujeme, jste s námi v pracovně právním poměru (případně žádáte o práci) nebo na základě smluv.

 • Sdílíte mé údaje?

  Vaše osobní údaje nesdílíme se třetími stranami, pokud neposkytnete výslovný souhlas nebo pokud neplníme právní povinnosti. více...

  Příjemci osobních údajů jsou subjekty, u nichž předání vyplývá přímo ze zákona. Jedná se zejména o zdravotní pojišťovny, Českou správu sociálního zabezpečení, Úřad práce, apod..

 • Jaká mám práva v souvislosti
  se svými údaji?

  Můžete se nás zeptat, jak Vaše údaje zpracováváme, požádat nás, abychom Vaše osobní údaje opravili nebo smazali. více...

  Máte-li k těmto zásadám nebo výše uvedeným informacím jakékoli otázky, kontaktujte nás:
  Domov sv. Anežky
  Mgr. Barbora Tobolková (KONTAKTNÍ OSOBA)
  Velký Újezd 7
  675 32 Třebelovice
  tel.: 568 443 017