Domov svaté Anežky

Domov svaté Anežky ve Velkém Újezdě

 

Domov svaté Anežky - Velký Újezd

Domov pro seniory ve Velkém Újezdě

 

Domov svaté Anežky - domov pro seniory

Domov se zvláštním režimem ve Velkém Újezdě

 

Úhrady za služby

Úhrada se skládá z těchto položek:

 • úhrada za ubytování (ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení)
 • úhrada za stravování (celodenní stravování)
 • úhrada za péči (PnP, který byl přiznán Úřadem práce)
 • úhrada za fakultativní činnosti, pokud jsou sjednány (kadeřnice, manikúra)

Po zaplacení úhrady za ubytování a stravu musí klientovi zůstat alespoň 15% jeho příjmu pro jeho vlastní potřebu.

Úhrada za ubytování

od 1.1.2024:

 • Jednolůžkový pokoj - WC, sprcha:      305,- Kč/den
 • Dvoulůžkový pokoj - WC, sprcha:       305,- Kč/den
 • Vícelůžkový pokoj - WC, sprcha:        295,- Kč/den

Měsíční úhrada se vypočte jako násobek skutečných dní v daném měsíci a denní částky za ubytování.

Úhrada za stravování

od 1.1.2024:

 • Celodenní stravování celkem:     255,- Kč/den
 • Za dovolenou a pobyt v nemocnici
  se za celý kalendářní den vrací klientovi
  denní částka za suroviny:          115,- Kč/den

Klient má dále možnost mít na pokoji své spotřebiče

 • Pokud si přinesete vlastní elektrická zařízení, musí být řádně popsány a připomínáme, že je Vaší povinností platit koncesionářský poplatek v souladu se Zákonem č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích.
 • Mobilní telefon, rádio, televize nebo jiné elektrické přístroje musí mít při přijetí do Domova zajištěnou revizi – pokud je věc v záruční lhůtě – prosíme donést doklad o zaplacení (po dobu záruky není nutné dělat revize).
 • Při pobytu klienta v Domově, zajišťuje tyto revize Domov – cenu za službu si hradí každý klient sám (dle ceníku revizního technika).