Domov svaté Anežky

Domov svaté Anežky ve Velkém Újezdě

 

Domov svaté Anežky - Velký Újezd

Domov pro seniory ve Velkém Újezdě

 

Domov svaté Anežky - domov pro seniory

Domov se zvláštním režimem ve Velkém Újezdě

 

Úhrady za služby

Úhrada se skládá z těchto položek:

  • úhrada za ubytování (ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení)
  • úhrada za stravování (celodenní stravování)
  • úhrada za péči (PnP, který byl přiznán Úřadem práce)
  • úhrada za fakultativní činnosti, pokud jsou sjednány (kadeřnice, manikúra)

Po zaplacení úhrady za ubytování a stravu musí klientovi zůstat alespoň 15% jeho příjmu pro jeho vlastní potřebu.

Úhrada za ubytování

od 1.4.2022:

Jednolůžkový pokoj - WC, sprcha:   250,- Kč/den
Dvoulůžkový pokoj - WC, sprcha:    250,- Kč/den
Třílůžkový pokoj - WC, sprcha:        240,- Kč/den
Pětilůžkový pokoj - WC, sprcha:      230,- Kč/den

Měsíční úhrada se vypočte jako násobek skutečných dní v daném měsíci a denní částky za ubytování.

Úhrada za stravování

od 1.4.2022:

Celodenní stravování celkem: 205,- Kč/den

Za dovolenou a pobyt v nemocnici se za celý kalendářní den vrací klientovi denní částka za suroviny: 110,- Kč.

Klient má dále možnost mít na pokoji své spotřebiče

Poplatek za odebrání elektrické energie:

  • Ledničku s mrazničkou za měsíční poplatek 70,- Kč
  • Rádio za měsíční poplatek 50,- Kč
  • Televizor za měsíční poplatek 50,- Kč
  • Jiný spotřebič dle dohody